odwiedziło nas:

dzisiajdzisiaj106
ten tydzieńten tydzień240
ten miesiącten miesiąc1142
od startuod startu898957

l2 logo

 

  

 

 

 

misja

   Zuzanna Kaczmarzyk zwyciężczynią Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

    Dnia 9 marca 2021 roku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas II pod hasłem: „Uśmiechnięte wiersze Tomka Nowaczyka”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie. W tym roku finał konkursu przybrał inną formę. Odbył się zdalnie. Uczniowie wraz z opiekunami nadsyłali filmiki z recytacją wybranego wiersza, autorstwa kościańskiego artysty, pana Tomka Nowaczyka, twórcy książki dla dzieci „Gupik ma szczęście”. Dzieci recytowały wiersz wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu, a czasami nawet uzasadnionym strojem. Poziom, jaki zaprezentowały, był bardzo wysoki. 

   W konkursie udział wzięło dwudziestu czterech uczestników z dwunastu szkół podstawowych powiatu kościańskiego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania poezją dziecięcą oraz twórczością lokalnego artysty, promowanie twórczości lokalnych artystów, kształtowanie kultury żywego słowa oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów klas drugich. 

   Miło nam poinformować, że wielki sukces osiągnęła uczennica klasy II naszej szkoły. Jest to  Zuzanna Kaczmarzyk przygotowana przez panią Violettę Borkowską-Wojtkowiak. Godnie reprezentowała szkołę również Katarzyna Kaźmierczak. 

Obu dziewczynkom gratulujemy. 

OBIADY - MARZEC 2021

Dni żywienia w  miesiącu marcu 2021 r.:

klasy I-III - 23 dni x 4,00 zł tj. 92,00 zł

Odpłatność za obiady  należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 6 marca 2021 r., uwzględniając czas operacji bankowych.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół w Starym Bojanowie

Numer konta: 97 8667 0003 0000 6044 2000 0060                                                                                              

Tytułem : opłata za obiad, imię, nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

Zasady przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie

na rok szkolny 2021/2022

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się na podstawie:

  • Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z póź. zm.
  • Zarządzenia Nr 276/2021 Burmistrza Śmigla z dnia 25 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śmigiel,
  • Zarządzenia Nr 19/2019 w sprawie wzorów wniosku oraz zgłoszenia przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel

1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie zgłoszenia (ZGŁOSZENIE) i załączników (DOTATKOWE INFORMACJE, OŚWIADCZENIE, KLAUZULA, ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH) przyjmowane są

  • dzieci urodzone w 2014 r. zamieszkałe w obwodzie szkoły.
  • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

albo

  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

2. Do obwodu szkoły w Starym Bojanowie należą następujące miejscowości: Bruszczewo, Robaczyn, Sierpowo, Spławie, Parsko, Olszewo, Żydowo.

3. Dzieci  zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej podlegają rekrutacji
i przyjmowani są na wniosek rodziców (WNIOSEK) (wraz z załącznikami: DODATKOWE INFORMACJE, OŚWIADCZENIE_1, OŚWIADCZENIE_2, OŚWIADCZENIE_3, OŚWIADCZENIE_4, KLAUZULA, ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami. O przyjęciu ucznia decydują następujące kryteria określone przez organ prowadzący.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowej.

8

oświadczenie

2

Kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego w skład danego zespołu szkół  lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

8

oświadczenie

3

Rodzic/opiekun prawny kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej

8

zaświadczenie

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający

rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

8

oświadczenie

Wszystkie oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest odpowiedzialny do zawarcia w nim klauzuli następującej treści; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 lutego 2021 r.

godz. 800
do 09 marca 2021 r.

godz. 1500

 

.

od 01 czerwca 2021 r.

godz. 800

do 08 czerwca 2021 r.

godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

od 10 marca 2021 r.

do 23 marca 2021 r.

od 09 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 marca 2021 r.

godz. 1200

14 czerwca 2021 r.

godz. 1200

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 marca 2021 r.

od godz. 1200

do 02 kwietnia 2021 r.

godz. 1500

od 14 czerwca 2021 r.

od godz. 1200

do 22 czerwca 2021 r.

godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06 kwietnia 2021 r.

godz. 1200

23 czerwca 2021 r.

godz. 1200

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Starym Bojanowie ul. Szkolna 6

nabor

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie oferuje dzieciom, młodzieży i ich rodzicom i nauczycielom różnorodne formy wsparcia, także w sytuacjach kryzysowych.

    W celu skorzystania z pomocy należy skontaktować się telefonicznie i umówić się na termin konsultacji, porady lub innej formy wsparcia.

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kościelna 5a

tel. w godz. od 8 do 15:

65 512 17 60

65 511 74 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.poradniakoscian.szkolnastrona.pl

    Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Konkursie plastyczno-fotograficznym ŚWIĘTY JÓZEF OPIEKUN I PATRON. Jego organizatorem jest Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej, a patronatem objął Arcybiskup Metropolita Poznański. Termin nadsyłania prac upływa 13 marca 2021 roku.

Szczegóły podane są w Regulaminie> Konkurs plastyczno-forograficzny

wosp

   Dziękujemy wolontariuszom z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie - Julii Apolinarskiej, Marioli Izydorczyk, Piotrowi Dudziakowi, Piotrowi Krakowskiemu, Kindze Boś, Emilii Figlarz, Weronice Kamieniarz, Zofii Krakowskiej, Natalii Rybickiej oraz Mateuszowi Dudzińskiemu oraz strażakom z OSP w Starym Bojanowie i wszystkim darczyńcom, którzy wsparli, chcieli zagrać w 29. finale WOŚP. Zebraliśmy 6705,83!!!
Dziękujemy
   eco

        Informujemy o projekcie "Myśl globalnie - działaj lokalnie", który skierowany jest do dzieci w wieku od 11 do 18 lat. Jest on realizowany przez Fundację z Marzeniami, która działa na terenie gminy Śmigiel od 2 lat. Dzięki dofinansowaniu ze środków gminy Śmigiel w/w projekt skierowany jest dla młodzieży z naszej gminy. Zapisy pod numerem telefonu 538 345 410.

Zachęcam do działania ;) Dzięki takim projektom dzieci zdobywają wiedzę, doświadczenie i nowe znajomości. 
 

 OBIADY - LUTY 2021

Dni żywienia w  miesiącu lutym 2021 r.:

klasy I-III - 20 dni x 4,00 zł tj. 80,00 zł

Odpłatność za obiady  należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 6 lutego 2021 r., uwzględniając czas operacji bankowych.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół w Starym Bojanowie

Numer konta: 97 8667 0003 0000 6044 2000 0060                                                                                              

Tytułem : opłata za obiad, imię, nazwisko dziecka, klasa, miesiąc